BUREAU DE L'ATTACH MILITAIRE


Adresse: 4, Rue des Bergamotes, B.P. 48, El Manar I, Tunis 2092
Tl.: (+216) 71.882.446 / (+216) 71.882.458
Fax: (+216) 71.882.478
E-mail: ambrustn@mail.ru

Horaire:
lundi, mercredi 8h00-14h00 et 16h00-20h00
mardi, vendredi 8h00-14h30
jeudi 8h00-15h00

Colonel Rafik ICHOUKOV Attach Militaire, Naval et de lAir
Colonel Alexander LARIONOV Attach Militaire adjoint
Lieutenant-Colonel Denis SOUCHKOV Attach Militaire adjoint